Sazināties

Inženierbirojs CEMENTON
Diplomēts inženieris Egīls Emersons
Miera iela 12, Jūrmala, LV-2015

Tālrunis: +371 292 296 47
info@cementon.lv

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs un citi saistīti dati pēc individuāla pieprasījuma!

Dizains: Etage-West, Stuttgart 

Ierobežota atbildība

Norāde par atbildību: Neskatoties uz stingru informācijas kontroli, mēs neesam atbildīgi par informāciju no trešo personu mājas lapām, kas norāda uz mums. Atbildīgi par informāciju no trešo personu mājas lapām ir vienīgi šo mājas lapu autori. Projektu birojs CEMENTON vienmēr cenšas sniegt pilnu, aktuālu un patiesu informāciju savā mājas lapā.

Tomēr ne vienmēr ir iespējams izslēgt atsevišķas informācijas kļūdas. Projektu birojs CEMENTON nav atbildīgs par informācijas atbilstību, aktualitāti un patiesumu savā mājas lapā, izņemot gadījumu, ja kļūdas tikušas pieļautas speciāli vai rupjas paviršības dēļ. Augstāk minētais attiecas uz materiālu vai intelektuālu kaitējumu trešajām personām, kas radies šīs mājaslapas piedāvājuma izmantošanas rezultātā.